dilluns, 11 de gener del 2016

Beques de menjador escolar curs 15-16 Benvolgudes famílies,
Dia 31 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador.

Aquí podeu trobar els  enllaços amb la informació per emplenar:
convocatòria i annexos


Sol·licituds i termini de presentació
1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura a l’annex 1 d’aquesta
Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es).
2. En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el
curs escolar 2015-2016, o se sol·licitin ajuts de menjador per motius socioeconòmics o de transport conjuntament, la petició s’ha de formular
en un únic imprès.
3. Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursin els estudis durant el curs escolar
2015-2016 en el termini comprés entre el 8 i el 22 de gener i cal adjuntar-hi la documentació que s’enumera en l’apartat sisè d’aquesta Resolució.
4. Els alumnes que, amb l’autorització expressa del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, seguint l’apartat m de l’article 3.1
de la Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei
escolar de menjador als centres públics no universitaris (BOIB núm.131, de 18 de setembre de 2003), usin el servei de menjador en un centre
diferent a aquell on cursin els estudis han de presentar la sol·licitud, emplenada adequadament, en el centre on cursin els estudis.
5. En el cas de l’alumnat d’incorporació tardana, les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on
cursin els estudis durant el curs escolar 2015-2016 abans del 20 d’abril.
6. Si la sol·licitud o la documentació presentades estan incompletes es requerirà la persona sol·licitant perquè les esmeni en el termini de 3
dies hàbils a comptar des del requeriment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

Energy Challenge Selva

https://youtu.be/UjSrDqJ6HvU   https://youtu.be/OMHiraIwtok