dijous, 6 de juny del 2013

AJUDES PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Us comuniquem que al BOE núm. 135 d'avui dijous, dia 6 de juny de 2013
surt publicada la convocatòria *d'Ajuts destinats a alumnes de 6è curs
d'Educació Primària i 2n curs d'Educació Secundària per a participar en
el Programa d'Immersió lingüística per a la tardor de 2013.*

*El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 18 de juny de 2013*

* *Destinataris: *Alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons
públics durant el curs 2012/2013 en qualsevol dels cursos citats a
continuació:
* 5è curs d'Educació Primària


* Primer curs d'Ensenyament Secundari Obligatori

*Nº d'ajuts:* 108 per a grups de 6è d'Educació Primària

108 per a grups d'alumnes de 2n E.S.O.

Per més informació podeu consultar el BOE, de dijous 6 de juny de 2013

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6023

les pàgines del Ministeri d'Educació

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/proximas-cierre.html

http*:// *_www.mecd.gob.es <http://www.mecd.gob.es/> /portada.html_

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/avisos-consultas/proximas-cierre.html

o la nostra pàgina web:

_http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/novetats.htm_

Energy Challenge Selva

https://youtu.be/UjSrDqJ6HvU   https://youtu.be/OMHiraIwtok