CALENDARI AL CONSELL ESCOLAR 2022      DATA ACCIÓ 26/10/2022 Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públ...