dissabte, 2 d’octubre de 2021

Eleccions al Consell Escolar

 Benvolgudes famílies,

En el mes de novembre es faran eleccions per renovar una part dels components del Consell Escolar. S’han d’elegir 2 mestres i 2 mares o pares i els seus suplents. 

L´AMIPA, en el cas de que es torni a constituir,  i l´Ajuntament, també designaran els seus representants, un per cada entitat, i els seus suplents.

La Junta Electoral, responsable de l´organització i supervisió de les eleccions, estarà formada per la  Directora, un mestre o mestra, un pare o mare. 

Els dos darrers membres elegits per sorteig públic que es realitzarà el dia 5 d´octubre de 2021, a les 14:10 h al hall de  l´escola.


Ús animam a que presenteu les vostres candidatures per a poder representar les famílies del centre en el Consell Escolar. Tots junts construim la comunitat educativa i treballam per millorar l'educació dels nostres infants.

25N

  Avui, 25 de novembre, hem culminat les diferents activitats que hem fet aquests dies per celebrar el 25N, el dia contra la violència de gè...