dissabte, 2 d’octubre del 2021

Eleccions al Consell Escolar

 Benvolgudes famílies,

En el mes de novembre es faran eleccions per renovar una part dels components del Consell Escolar. S’han d’elegir 2 mestres i 2 mares o pares i els seus suplents. 

L´AMIPA, en el cas de que es torni a constituir,  i l´Ajuntament, també designaran els seus representants, un per cada entitat, i els seus suplents.

La Junta Electoral, responsable de l´organització i supervisió de les eleccions, estarà formada per la  Directora, un mestre o mestra, un pare o mare. 

Els dos darrers membres elegits per sorteig públic que es realitzarà el dia 5 d´octubre de 2021, a les 14:10 h al hall de  l´escola.


Ús animam a que presenteu les vostres candidatures per a poder representar les famílies del centre en el Consell Escolar. Tots junts construim la comunitat educativa i treballam per millorar l'educació dels nostres infants.

Energy Challenge Selva

https://youtu.be/UjSrDqJ6HvU   https://youtu.be/OMHiraIwtok