divendres, 2 de desembre del 2022

     CALENDARI AL CONSELL ESCOLAR 2022


    

DATA

ACCIÓ

26/10/2022

Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públic de la Junta Electoral

28/10/2022

Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral

3/11/2022

Constitució de la Junta Electoral

3/11/2022

Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública del censos i inici del període de reclamacions

9/11/2022

A les 12:00h fi de termini de reclamacions als censos provisionals que es presentaran a secretaria del centre adreçades a la presdència de la Junta Electoral.

10/11/2022

La Junta Electoral resol reclamacions. Hora: 9:10

14/11/2022

Publicació dels censos definitius

18/11/2022

A les 12.00h fi de termini de presentació de candidatures que s’envien per escrit a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral.

23/11/2022

Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representants de l’Ajuntament i de l’AMIPA. Queden excloses d’aquest sorteig les persones candidates. Hora: 9:10

24/11/2022

Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultat del sorteig de les meses electorals

28/11/2022

A les 12:00h fi del termini de reclamacions de les candidatures provisionals que es presentaran per escrit a la secretaria del centre adreçades a la Presidència de la Junta Electoral

30/11/2022

Reunió de la Junta Electoral per a la resolució de les reclamacions. Hora: 9:10

01/12/2022

Publicació de les candidatures i inici de la campanya electoral

05/12/2022

A les 12.00h fi de termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor i fi de termini per a sol·licitar els sobres i les paperetes per votar per correu. Aquests vots per correu han d’arribar abans de dia 11 per poder realitzar l’escrutini el dia de les eleccions. 

12/12/2022

ELECCIONS DE PARES I MARES 

15/12/2022

Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats electes per formar part del Consell Escolar del centre. Hora: 9:10


Bon estiu!!!

  Estimades famílies!! Estimats i estimades alumnes que  ja duis uns dies de vacances… Estam molt contents d’haver compartit un altre curs a...