CONTACTE

CP ES PUTXET
C/ Ses Escoles, 14
07313 SELVA
Telf i fax: 971 51 50 43
correu electrònic: ceipesputxet@educacio.caib.es

dilluns, 17 febrer de 2014

ORDINADOR I PISSARRA DIGITAL A 6è d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquest curs escolar, tenim dos cursos desdoblats,  E. Infantil 3 anys i E. Primària 1r. 
A causa d'aquest fet, el curs d'E. Primària 6è ha hagut de passar al  que era abans la biblioteca.
Aquesta aula no estava dotada de mitjans informàtics; la qual cosa dificultava l'aprofitament de recursos , sobretot a algunes àrees,  com  la d'Anglès.
A conseqüència d'aquest fet, L'APIMA HA DOTAT AQUESTA AULA D'UNA PISSARRA DIGITAL I UN ORDINADOR!!!
 Des d'aquí, volem manifestar el nostre AGRAÏMENT A L'APIMA PER AQUESTA DOTACIÓ, QUE ÉS SENSE CAP DUBTE, UNA GRAN APORTACIÓ ECONÒMICA!!!
MOLTES GRÀCIES
CLAUSTRE DE MESTRES

dilluns, 21 octubre de 2013

Campanya divulgativa del programa PADI (Programa d'Atenció Dental Infantil)

El Padi és un programa de prevenció i tractament de la malaltia de
la càries, al qual tenen accés tots el nins i nines de 6 a 14 anys (de
1º EP a 3º ESO) que tinguin tarjeta sanitària de la seguretat social.
Poden ser atesos tant al dentista del centre de salut públic com a
qualsevol dels 150 dentistes privats concertats amb el Padi. En
qualsevol cas, els tractaments inclosos en el programa són gratuits, i
simplement s'ha d'anar a la consulta amb la tarjeta sanitària. Adjuntam
la llista dels dentistes adherits perquè directament telefonin i demanin
cita.
TRÍPTIC
LLISTAT DE DENTISTES
CARTA

dijous, 6 juny de 2013

AJUDES PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Us comuniquem que al BOE núm. 135 d'avui dijous, dia 6 de juny de 2013
surt publicada la convocatòria *d'Ajuts destinats a alumnes de 6è curs
d'Educació Primària i 2n curs d'Educació Secundària per a participar en
el Programa d'Immersió lingüística per a la tardor de 2013.*

*El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 18 de juny de 2013*

* *Destinataris: *Alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons
públics durant el curs 2012/2013 en qualsevol dels cursos citats a
continuació:
* 5è curs d'Educació Primària


* Primer curs d'Ensenyament Secundari Obligatori

*Nº d'ajuts:* 108 per a grups de 6è d'Educació Primària

108 per a grups d'alumnes de 2n E.S.O.

Per més informació podeu consultar el BOE, de dijous 6 de juny de 2013

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6023

les pàgines del Ministeri d'Educació

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/proximas-cierre.html

http*:// *_www.mecd.gob.es <http://www.mecd.gob.es/> /portada.html_

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/avisos-consultas/proximas-cierre.html

o la nostra pàgina web:

_http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/novetats.htm_